Inne obiekty

Poznaj usługi, które świadczymy

Inne obiekty

Wieże gaszenia

Modernizujemy wieże gaszenia koksu instalując w nich wypełnienia komórkowe powodujące separacje emisji pyłowo-gazowych, obniżających znacznie uciążliwość procesu gaszenia koksu metodą mokrą.

Piece przemysłowe

Realizujemy roboty montażowe i wymurówkowe:

  • pieców obrotowych,
  • baterii koksowniczych,
  • pieców szybowych,
  • przemysłowych pieców grzewczych.

Inne konstrukcje żelbetowe

Budujemy i remontujemy inne konstrukcje żelbetowe jak np. : silosy, akcelatory itp.

Konstrukcje stalowe

Montujemy obiekty stalowe jak np. kominy, zbiorniki.