Produkcja konstrukcji

Poznaj usługi, które świadczymy

Produkcja konstrukcji

Oferujemy:

 • elementy ciężkich konstrukcji dla górnictwa,
 • elementy nieciśnieniowe kotłów dla energetyki,
 • specjalistyczne elementy wyposażenia linii montażowych dla przemysłu samochodowego,
 • konstrukcje stalowe dla budownictwa,
 • systemy transportu technologicznego dla przemysłu.

 

Posiadamy:

 • niemieckie uprawnienia na wykonawstwo konstrukcji i elementów budowlanych (SLV, klasa E),
 • uprawnienia na wykonawstwo elementów dla kolei niemieckich (DB AG RiLi, klasa 2),
 • niemiecki certyfikat jakości spawalnictwa (DIN ISO 3834-3),
 • Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa do I Grupy Zakładów Małych oraz
  certyfikat jakości wg normy EN-ISO 9001:2000.