Organizacje

Poznaj naszą firmę

Organizacje

Uniserv Budownictwo Sp. z o.o. (dawniej Uniserv Budownictwo S.A.) jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji branżowych oraz biznesowych. Działanie w ramach tych organizacji sprzyja integracji kadry inżynierskiej, a tym samym wymianie doświadczeń zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Nasze członkostwo daje nam również okazję do wzmocnienia pozycji Firmy jako odpowiedzialnego i wpływowego partnera biznesowego. Jesteśmy członkiem następujących organizacji:

 

Organizacje polskie

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Działania Izby dotyczą przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju i zagranicą, promowania nowoczesnych technik i technologii. W 2002 roku członkiem zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska został Prezes Uniserv Budownictwo Przemysłowe S.A. – Artur Nizioł.

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Organizacja zrzeszająca podmioty prowadzące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność związaną z wytwarzaniem, przesyłem, obrotem i odbiorem energii elektrycznej oraz cieplnej.

Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa

Organizacja zrzeszająca w swym składzie dyrektorów oraz kierownictwo krajowych przedsiębiorstw hutniczych, przedstawicieli wyższych uczelni kształcących kadry dla hutnictwa, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, urzędów centralnych oraz przedsiębiorstw i instytucji współpracujących z przemysłem stalowym. Od 2007 roku w prezydium zarządu Stowarzyszenia na stanowisku wice przewodniczącego zasiada Artur Nizioł.

BCC

Klub przedsiębiorców i największa w kraju organizacja indywidualnych pracodawców, która koncentruje się na działaniach lobbingowych, celem rozwoju polskiej gospodarki, zwiększenia liczby miejsc pracy i pomocy przedsiębiorcom. Artur Nizioł – Prezes Uniserv Budownictwo Sp. z o.o. (dawniej Uniserv Budownictwo S.A.) w 2005 roku został członkiem Rady Regionalnej Śląskiej Loży BCC.

Polsko-rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa

Głównym celem Izby jest stworzenie płaszczyzny do nawiązywania wzajemnych kontaktów pomiędzy nowymi strukturami i instytucjami, przede wszystkim zaś pomiędzy partnerami gospodarczymi, przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami w Polsce i Federacji Rosyjskiej.

Polsko-ukraińska Izba Gospodarcza

Została założona jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy zrzeszonych w niej polskich i ukraińskich podmiotów gospodarczych wobec władz i organizacji pozarządowych obu krajów. Poprzez tajne głosowanie do Rady Izby ze strony polskiej wszedł m.in. Artur Nizioł.

Polsko-kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa

Do głównych zadań Izby należy rozwój stosunków gospodarczych między Polską a Kazachstanem oraz reprezentowanie interesów gospodarczych członków PKIHP wobec władz Republiki Kazachstańskiej.

 

Organizacje światowe

CICIND

Głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia CICIND (Międzynarodowego Komitetu Kominów Przemysłowych) jest wymiana doświadczeń i wiedzy związanej ze wznoszeniem kominów przemysłowych.

VGB Power Tech e.V.

Niemieckie branżowe stowarzyszenie wytwórców energii elektrycznej i cieplnej, wspierające działalność gospodarczą przedsiębiorstw w zakresie wytwarzania jak i gospodarowania energią elektryczną i cieplną.

Czesko-polska Izba Handlowa

Zrzesza czeskie i polskie spółki handlowe, ewentualnie inne osoby prawne i fizyczne w celu przyczyniania się do rozwoju stosunków handlowych i współpracy podmiotów czeskich i polskich.