Chłodnie kominowe

Poznaj usługi, które świadczymy

Chłodnie kominowe

W zakres naszych usług wchodzi:

  • Budowa nowych obiektów,
  • Malowanie powłok barwnych,
  • Przystosowywanie chłodni kominowych do odprowadzania spalin z instalacji odsiarczania spalin,
  • Wyciszenie chłodni poprzez zabudowę ekranów dźwiękochłonnych,
  • Wymiana urządzeń technologicznych,
  • Wymiana elementów zawierających azbest na bezazbestowe,
  • Naprawy konstrukcji żelbetowych.