Chłodnie wentylatorowe

Poznaj usługi, które świadczymy

Chłodnie wentylatorowe

W zakres naszych usług wchodzi:

  • budowa nowych obiektów,
  • budowa pod klucz instalacji obiegu wody chłodzącej,
  • wyciszenie chłodni poprzez zabudowę ekranów dźwiękochłonnych,
  • wymiana elementów zawierających azbest na bezazbestowe,
  • wymiana urządzeń technologicznych,
  • naprawa żelbetowej i stalowej konstrukcji chłodni,
  • wymiana opierzenia chłodni,
  • montaż układu wentylatorów,
  • dostawa chłodni kompaktowych.